Нашето училище

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА”
гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив


   Начално училище "Неделя Петкова", град Сопот предлага обучение на ученици от първи до четвърти клас, разпределени в тринадесет паралелки.

   Извън държавните образователни изисквания, децата се обучават допълнително по тяхно желание в различни форми - компютърна грамотност, екология, конструктивно-техническа дейност, музика, изобразително изкуство, чужд език и други.
   Училището е от малкото начални училища в Пловдивска област, които предлагат обучение в паралелки с разширено изучаване на хореография и изобразително изкуство. То ще даде добра основа на децата от езикови и математически знания, умения и компетенции и оптимално ще се разгърне личностния потенциал на всеки ученик.
   Училището има изградени традиции в изграждането на културно поведение на обществени места, национална гордост  от миналото ни, екологична култура на поведение чрез системно провеждане на спортни празници, екскурзии, походи, "Зелени училища", културни мероприятия и пресъздаване на народните обичаи в родния край.

   Истината, добротата и взаимното уважение са основните човешки добродетели, на които най-напред учим нашите ученици.
   Училището ни има отлично изграден педагогически екип с доказан професионализъм, отговорен към предизвикателствата в съвременното образование и отстояващ добрите традиции в българското училище. Съществува като самостоятелно начално училище вече двадесет и осем години.
  Обучението се осъществява на едносменен режим от 8.00ч. до 12.00ч.
   Надявяме се, че полагаме основите на една добра комуникация между учители и родители в името на децата!

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И ОПИТА! 

Старт на „Моето училище-зона спорт“

IMG 8278

На 27.09.2016 г. в НУ „Неделя Петкова“ стартира събитието: „Моето училище-зона спорт“, което е част от Европейския ден на спорта в училище

На добър час!

fds

Честита Нова Учебна година, скъпи ученици!
Бъдете неуморими в търсенето на знания и с вяра, и вдъхновение вървете напред към необятния и магичен свят на науката!

ВИЖТЕ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Детенце хубаво,
пиленце любаво!
Къде под мишница
с таз малка книжчица?
Отивам, бабичко,
макар и слабичко,
книга да се уча,
добро да сполуча.
Иван Вазов